ŞEHİTLER İÇİN YAPILACAK TÖRENLER

        DİNİ TÖREN :

        Şehit cenazeleri defin yerindeki Garnizon Komutanlığı tarafından karşılanarak cenaze namazının kılınacağı camiye kadar getirilir.

        Dini tören; şehitlik/mezarlıkta yapılacak ise varsa şehitlik/mezarlık imamı, yoksa Garnizon Komutanlıklarınca mahallinden temin edilecek imam tarafından yapılır.

        ASKERİ TÖREN :

        Ülkenin savunulması, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için ölümü göze alarak çarpışan ve canını feda eden aziz şehitlerimizin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve bütünlüğünü, çelikleşmiş iradesini, kararlılığını ve şehitlerine saygısını gösterecek törenlerle uğurlanmaları esas alınır. Bu maksatla normal cenaze törenlerine ilave olarak aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

        1. Şehit general ve amirallere uygulanacak cenaze törenleri "TSK Tören Yönergesi MY 56-6 (A)'da belirtildiği şekilde icra edilir.

        2. Şehit subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, uzman jandarma ile erbaş ve erlerin cenaze törenleri için iki takımlı bir bölük, bando ve top arabasından müteşekkil bir tören birliği görevlendirilir Törenin yapılacağı yerde tören birliği mevcut değilse, yol ve hava şartlarının müsait olması halinde en yakın Garnizondan tören birliği tahsis edilir. Top arabası temin edilemediği hallerde cenaze aracı görevlendirilir.

        3. Şehitler, şehit düştükleri bölgeden defnedilecekleri bölgeye törenle uğurlanır. Uğurlama törenine bir tören mangası, Garnizon Komutanı veya temsilcisi ile uygun görülecek personel katılır. Nakil, mümkün olduğu takdirde uçakla yapılır. Kara yolundan geçişlerde, polis ve jandarma tarafından yol emniyeti ve eskort, hizmetinin sağlanması koordine edilir.

        4. Şehit cenaze töreni defnedilecek mahallin köy vb. gibi küçük bir yer olması ve bu nedenle geniş bir katılım sağlanamaması ihtimali karşısında (şayet ailesi muvafakat ederse) en yakın daha büyük meskun yerde yapılır.

           a. Birden fazla ve birbirine yakın bölgeden şehit olan personelin merkezi bir garnizonda cenaze töreninin icrası halinde, şehidin köylerinden katılmak isteyenlerin gidiş/dönüşleri için iki aracı geçmemek üzere araç kiralanabilir.

           b. Şehit, merkezi bir yerde yapılan töreni müteakip defnedileceği yere uygun bir araçla sevk edilir.

           c. Ayrı ayrı yerlerde defnedilecek her cenaze için defin yerinde ayrı bir manga görevlendirilir.

        5. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup birliklerin bulunmadığı ve tören birliğinin şevkinin mümkün olmadığı küçük yerleşim birimlerinde yapılacak defin törenlerine, jandarma birliklerinden bir manga görevlendirilir ve saygı atışı bu manga tarafından yapılır.

        6. Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, yıldızı üste gelecek şekilde katlanır, en büyüklerinden itibaren erkek çocuklanna yoksa kız çocuklarına, yoksa babasına o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir. TSK Tören Yönergesi MY 56-6 (A) boyutları ve nitelikleri belirtilen ölçülerdeki kırmızı kadife kaplı kutu içine konularak verilir.

        7. Şehit cenaze törenleri, garnizonda görevi müsait bütün general/amiraller ile azami miktarda subay, astsubay ve diğer personelin katılımıyla görkemli bir şekilde icra edilir.